Emotionelle
Kundetyper

forstå din kunde

Baggrund

Som certificeret rådgiver fra Institut for Kundetyper siden 2018 kombinerer jeg min baggrund som arkitekt med en klassisk dansk designtradition. Her vægtes funktion og æstetik lige højt, når jeg hjælper dig med at skabe en hjemmeside, der virkelig taler til dine kunder.

I vores arbejde med at forstå og nå ud til kunder har vi længe fokuseret på demografiske data som alder, bopæl og indkomst. Men hvad hvis jeg fortalte dig, at op til 90% af vores købsbeslutninger faktisk træffes på et følelsesmæssigt grundlag? Det er her, Emotionelle Kundetyper kommer ind i billedet og giver os et helt nyt perspektiv på, hvordan vi kan kommunikere effektivt med vores målgruppe.

Hvad er Emotionelle Kundetyper?

Emotionelle Kundetyper er en videnskabeligt funderet metode udviklet af Jannie Illum Gade og Sanne Dollerup. Metoden opdeler kunder i fire grupper baseret på deres emotionelle responssystemer.

I modsætning til personlighedstyper, som giver en mere grundlæggende beskrivelse af, hvem vi er, fokuserer kundetyper specifikt på, hvordan vi reagerer i købs- eller beslutningssituationer. Det fascinerende er, at vi kan være forskellige kundetyper afhængigt af situationen – én type når vi køber et alarmanlæg, en anden når vi overvejer en dyr computer.

Kernen i denne metode er erkendelsen af, at vores beslutninger primært styres af følelser, ikke logik. Vi træffer først en følelsesbaseret beslutning og finder derefter logiske argumenter til at retfærdiggøre den. Hver kundetype søger en god mavefornemmelse, men hvad der giver denne fornemmelse varierer:

– Overraskelse
– Tillid og forbindelse til afsenderen
– Følelse af kontrol
– Opfyldelse af forventninger

Ved at forstå disse emotionelle drivkræfter kan vi skræddersy vores kommunikation og design til at vække netop den rette følelse hos vores målgruppe.

Illustration: Bolette Obbekær
blank

Hvordan kan kundetyper forbedre min hjemmeside?

At forstå de emotionelle kundetyper kan revolutionere måden, du designer og kommunikerer på din hjemmeside. Her er hvordan:

1. Målrettet kommunikation: Ved at kende din primære kundetype kan du skræddersy dit budskab, så det resonerer med deres emotionelle behov og identitetsfortælling.

2. Visuelt design: Farver, layouts og billeder kan tilpasses for at appellere til den specifikke kundetype, du henvender dig til.

3. Brugeroplevelse: Du kan strukturere din hjemmeside, så den giver den rette følelse af kontrol, overraskelse, tryghed eller forudsigelighed, afhængigt af kundetypen.

4. Købsproces: Ved at forstå hvad der giver hver kundetype en god mavefornemmelse, kan du optimere din salgsproces og øge konverteringsraten.

5. Indhold: Dit indhold kan fokuseres på at underbygge de logiske argumenter, som hver kundetype bruger til at retfærdiggøre deres følelsesbaserede beslutninger.

Husk, at når en kunde lander på din hjemmeside, skal tre ting gå op i en højere enhed:
1. Kundens identitetsfortælling skal matche din kommunikation og design.
2. Dit produkt eller service skal vække en god mavefornemmelse.
3. Du skal understøtte købet med logiske argumenter, som kunden kan bruge til at bekræfte “det fornuftige køb”.

De fire emotionelle kundetyper

Lad os dykke ned i de fire emotionelle kundetyper og deres karakteristika:

1. Den nysgerrige type:
– Søger: Overraskelse og nyt
– Identitetsfortælling: “Jeg er unik og skiller mig ud”
– Motiveres af: Innovation, kreativitet, unikke oplevelser

2. Den relationelle type:
– Søger: Forbindelse og tillid
– Identitetsfortælling: “Jeg er opmærksom på andres følelser”
– Motiveres af: Fællesskab, varme relationer, at gøre en forskel

3. Den målorienterede type:
– Søger: Kontrol og resultater
– Identitetsfortælling: “Jeg sætter mål – og når dem”
– Motiveres af: Udfordringer, effektivitet, at være den bedste

4. Den sikkerhedsorienterede type:
– Søger: Forudsigelighed og tryghed
– Identitetsfortælling: “Jeg holder af hverdagen”
– Motiveres af: Stabilitet, genkendelighed, pålidelige løsninger

Ved at forstå disse typer kan du tilpasse din kommunikation og dit design, så det taler direkte til din målgruppes emotionelle behov.

Webdesigner Bolette Obbekær

Mød din ‘partner in crime’

Der skal være sammenhæng i dit budskab og det design vi laver. Det vi laver skal være gennemført, lækkert og ordentligt – også på ´bagsiden´.

Jeg går i dybden med detaljerne og stiller de nødvendige spørgsmål for at sikre, at vores samarbejde er gennemtænkt fra start til slut.